CARTA A L’ELSA ARTADI

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Astimada amiga ínfima,

    T’ascric am al teu idiulecta parquè m’antenguis més bé. At buldria damanar una cosa ca no antenc. És la següent: tens fama da pija, parquè sa nota ca bas molt a la palucaria a tenyir-ta da rossa, i passas moltas horas comprant-ta roba cara. Parò, an cambi, tens una parla dal tot xaba i plabea, com si fossis una minyona espanyola ca ha après malament al català, i això no ma lliga gens ni mica. Si és baritat ca tens un títul da Harvart, ancara s’antén menys ca parlis aixís. Asperu ca parlant anglès, si asmentas la parada da l’autubús, no diguis “da bas astop”, perquè no t’haurian dunat al títul que diuan ca tens. Pensu ca per ser tan indapandantista com ets, haurias da fer un pansament par tal da dunar bon aczempla a las tebas admiradoras. Las indapandantistas alagantas com tu haurian da parlar fins i tot millor ca la Farrusola o ca la cunsallera da cultura, ca el president ha fet fora par raons mistariosas.
    Jo da tu, faria la dassissió da ser pija, parò cambiant da parla, o, an cambi, daixar da ser pija i cuntinuant parlant xaba com una plablea. Ma preguntu si quan bas a Waterloo, a beura al teu íntim amic Puigdamont, també parlas tan xaba, parque racorda ca al Puidamont és da Girona, i parla un català molt d’allà, i santint-ta, segur ca li agafa mal d’orella (i putsé d’altras cosas).
    An fi, Elsa, prassiosa, també t’acunsallaria de no pensar que ets la reina dels destins da Catalunya. Sàpigas ca hi ha moltes parsonas ca no pensan com tu, i ca tenen tot al dret da criticar al contracta que el pesséssé ha renobat a la Marcela, la cunsorta dal president fugat. Ma sembla que si fos par tu, faríau una rapública molt dictatorial i anjagaríau a pastar fang a tots als ca no pensan com busaltras, parquè ja sap tuthom ca bulias ca el Diari da Girona, acumiadés al periudista que ba criticar al contracta da la dita Marcela. Alça, Elsa, quina cagada ca bas fer! Ta ba surtir al tic de dona mandona i autoritària, i sagur que no ho ets, perquè la cara da faba ca fas diu ca més abiat ets una poca cosa ca ambiciona ser una dona da pes.
    Res més a dir-ta. Ca tinguis un bon dia.
S’acomiada da tu, el teu amic da l’ànima,

Salbador Uliba.