Salvador Oliva

escriptor i traductor

Llicenciat en Filologia Romànica (Universitat de Barcelona) 1964

Doctor en Filologia Catalana (Universitat de Barcelona) 1971

Catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de Girona  1976