Tercera carta a Laura Borràs

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Astimada amiga ínfima! Com sempra t’ascric am al teu idiolecta par consideració a tu mateixa.
L’objactiu d’aquesta tarcera carta és parquè damà comença al teu judici pals tripis ca vas organitzar am al teu amic narcoinformàtic (tot al ca at diré hi has da posar l’adverbi “prasuntament”).
Ma pragunto sovint parquè vas triar par traballar par la Institució da las Lletras Catalanas una parsona ca traficava am bitllets falsos i ca tania ca veura alguna cosa amb la coca (no am rafareixo pas a la coca llaminera, sinó a l’altra, ca tu ja saps a quina coca am rafareixo).
Sagons he llagit als pariòdics, ara al teu amic narcoinformàtic daclararà que tot ho vas organitzar tu. Ca fort, Borrassa! Ma penso ca als 21 anys d’inabilitació at cauran a sobra am tot al pes da la llei, i asclar, nosaltras, als catalans (i las catalanas també) ta pardrem da vista, cosa ca ans sabrà molt da greu, parquè am tu rèiam molt i molt, i ara astarem més tristos (i tristas).
Da totas maneras, ancara at queda una ascletxa d’asparança, ca és la immensa astucia dal teu advocat (ca com tothom ja sap és al mateix ca defensa al nostra prasident lagítim, al sanyor Puigfugit).
Jo com ca vai sempra a favor teu, aspero que els e-mails ca t’acusan d’una manera tan clara, no sarveixin al fiscal da prova contra tu, parque, com ja t’he dit, no vull ca t’inhabilitin, par poder riura com hem rigut fins ara.
Aspero també ca al narcoinformàtic no pacti amb la fiscalia, i aixís tu puguis sortir-ta’n més bé.
Jo ja rasaré a la verja moraneta parque al teu advocat sa surti am la seva. I res més, astimada amiga ínfima. Pero si da totas maneras t’inhabilitan, tindràs finalment l’oportunitat de llagir als llibras que no has llagit mai i que tanmateix tu afirmas que has llagit. Això ta proporcionarà una mica més da culturta catalana, que bona falta at fa.
rep una abraçada dal teu amic ínfim,
Salvador.