LIMERICKS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

I

Un fugit que s’està a Waterloo
ha enfollit tot pensant que era algú,
         però un savi cruel
         que li vol pendre el pèl
li ha dit: “Nen, no ets res més que ningú!”.

II

Un orat que fa anar de corcoll
el país, des de lluny, fent soroll,
         i està tocat de l’ala,
         escriurà el que es dirà: La
meva lluita, en honor d’aquell foll.